Home

Initiatievenpers

Het Geluid van Amsterdam.

De Initiatievenpers zoekt…

produceert en verspreidt verhalen via kanalen en platforms van aangesloten initiatiefnemers uit Amsterdam.

We hebben als doel het ophalen en verspreiden van verhalen. Voorop staat het versterken van het maatschappelijk initiatievennetwerk in Amsterdam. De Initiatievenpers zoekt, produceert en verspreidt verhalen via kanalen en platforms van aangesloten initiatiefnemers uit Amsterdam. De Initiatievenpers is een onafhankelijk samenwerkingsverband van Amsterdamse initiatiefnemers en de gemeente. 

Actieve en betrokken Amsterdammers doen prachtige dingen waarmee ze enorme impact hebben op de stad. Meer mensen mogen hiervan weten. Daarvoor is de Initiatievenpers. Door de verhalen meer te verspreiden kunnen initiatiefnemers en hun partners ook van elkaars praktijken leren. En we brengen in beeld hoe de samenwerking met de gemeente en andere sleutelpartners loopt en waar dit beter kan. Samen kunnen wij dit teweeg brengen.

Ons netwerk

Heb jij als maatschappelijk initiatief ook verhalen te vertellen/gepubliceerd in een eigen nieuwsbrief of andere media? En wil jij deze verhalen delen? De Initiatievenpers haalt de verhalen uit Amsterdam op en (her)verspreidt deze over de stad. Wij werken samen met een groeiend aantal initiatieven in de stad, onder andere:

02025 I Bewonersbedrijf Buuf & Buur Nieuwendam I De Verademing I
Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp I Educatief Centrum Oost I Fruittuin Van Moerkerken / Cascoland I
Kazerne Reigersbos I Kracht van Mokum I Leidsedwarstuintje I Lola Bae I
Ma.ak020 I Mustapha & Waterloopleinmarkt I Pakhuis de Zwijger I Stadsdorpen I
Studiezalen I Wij Amsterdam

Doe je met ons mee?